Skip to main content
SEDAN 1993

Skavanker och påfund

Image
SOP

Tillsammans kan vi använda våra resurser smartare

I samarbete med våra kunder och samarbetspartners får gods med skavanker en andra chans.

Hoppande människor

Följ vårt dagliga arbete på Instagram
@sopab

Betalautomat

Har du överskott, skadat gods eller returer? Samarbeta med oss!

Kudde

Tillsammans använder vi våra resurser smartare

Cykelnav

Jobba här

Vilka skavanker?!

I samarbete med polis, speditörer och försäkringsbolag tar vi vara på gods med skavanker. Det kan vara transporten, vattenläckan, branden eller inbrottet som satt sina spår.

Image
Stöldgods

Stöldgods

Tjuven har åkt fast och godset är omhändertaget av polis eller försäkringsbolag. Därefter lämnas godset över till oss.

Image
Glassplitter

Glassplitter

Ett skyltfönster gick itu, glassplittret har satt sig överallt. därefter skickas varorna till oss via försäkringsbolag så tar vi hand om dem.

Image
Beslag

Beslag

Vi får in varor från logistik- och transportbolag, där kunden ej har betalt för lagerhållning, transport m.m. och där varorna tagits i pant och säljs.

Image
Transport

Transport

Någon gång har en lastbil vält i diket, men vanligast är att en vara råkat illa ut i hanteringen och då kommer den till oss.

Image
Övertaligt

Övertaligt

Gods kommer ibland på ett eller annat sätt bort i transporten. Ibland har adresslappen åkt av, eller så saknas mottagaren.

Image
Hittegods

Hittegods

Allmänheten hittar en massa saker som lämnas in men aldrig hittar sin ursprungliga ägare igen. På SOP får de en ny chans att hitta en ägare.

Image
Brand och rök

Brand & rök

När det brunnit i närheten eller kanske en bit ifrån. Produkter med varierande grad av röklukt, eller skönhetsfläckar som tex sot hittar hit via försäkringsbolag.

Image
Fukt

Fukt

Regnvatten från tak, brunnar eller sprinklersystem i lager eller butiker ställer till det ibland. Produkterna kommer till oss från försäkringsbolag.