Skip to main content

Om oss

Tillsammans kan vi använda våra resurser smartare!

Sedan 1993 har vi i samarbete med polis, speditörer och försäkringsbolag arbetat med att ta vara på produkter med skavanker. Det kan vara transporten, vattenläckan, branden eller inbrottet som satt sina spår.

Gemensamt för alla våra varor är alltså att de har skavanker. Men tillsammans med våra kunder och samarbetspartners ser vi till att de får en ny chans och jordens resurser tas hand om lite klokare!

Klicka här om du är intresserad av att samarbeta med oss >>

Klicka här om du vill veta mer om hur det är att jobba på SOP >>

Vilka skavanker?!

I samarbete med polis, speditörer och försäkringsbolag tar vi vara på gods med skavanker. Det kan vara transporten, vattenläckan, branden eller inbrottet som satt sina spår.

Image
(BILD) stoldgods

Stöldgods

Tjuven har åkt fast och godset är omhändertaget av polis eller försäkringsbolag. Därefter lämnas godset över till oss.

Image
(BILD) Glassplitter

Glassplitter

Ett skyltfönster gick itu, glassplittret har satt sig överallt. därefter skickas varorna till oss via försäkringsbolag så tar vi hand om dem.

Image
(BILD) Beslag

Beslag

Vi får in varor från logistik- och transportbolag, där kunden ej har betalt för lagerhållning, transport m.m. och där varorna tagits i pant och säljs.

Image
(BILD) Transportskada

Transport

Någon gång har en lastbil vält i diket, men vanligast är att en vara råkat illa ut i hanteringen och då kommer den till oss.

Image
(BILD) kartonger i stapel

Övertaligt

Gods kommer ibland på ett eller annat sätt bort i transporten. Ibland har adresslappen åkt av, eller så saknas mottagaren. Det kan också röra sig om returer från e-handeln som de av någon anledning inte kan sälja.

Image
(Bild) Hittegods

Hittegods

Allmänheten hittar en massa saker som lämnas in men aldrig hittar sin ursprungliga ägare igen. På SOP får de en ny chans att hitta en ägare.

Image
(BILD) Eldsflamma

Brand & rök

När det brunnit i närheten eller kanske en bit ifrån. Produkter med varierande grad av röklukt, eller skönhetsfläckar som tex sot hittar hit via försäkringsbolag.

Image
(BILD) vattendroppar

Fukt

Regnvatten från tak, brunnar eller sprinklersystem i lager eller butiker ställer till det ibland. Produkterna kommer till oss från försäkringsbolag.